ĐƠN VỊ TÍNH MD LÀ GÌ

Đơn vị tính md là gì? Hẳn đây là thắc mắc của nhiều người. Mặc dù nó không phía trong hệ giám sát quốc tế, nhưng lại sở hữu tính vận dụng cao trong đời sống, độc nhất là trong vấn đề tính độ thấm vào của gỗ. Vậy rõ ràng đơn vị này là gì? công thức tính ra sao? và làm gắng nào để đưa về đơn vị chức năng SI?... Kosago sẽ cùng bạn đi tìm kiếm lời giải đến những sự việc này nhé.

*

Trong đó:

Q: Là lưu giữ lượng dòng chảy qua môi trường thiên nhiên (đơn vị tính cm3/s).A: Là diện tích môi trường thiên nhiên (đơn vị tính cm2).