CÓ TẤT CẢ 18 QUẢ TÁO CAM XOÀI SỐ QUẢ CAM BẰNG 1/2 SỐ QUẢ TÁO

*

Có tất cả 18 trái táo, cam với xoài. Số quả cam bằng 1/2 quả táo. Số trái xoài vội 3 lần số quả cam. Tính số quả táo?


*

Theo bài bác ra ta tất cả sơ đồ:

TÁO |____|____|

CAM |____| } 18 QUẢ

XOÀI |____|____|____|

toàn bô phần bằng nhau là:

2 + 1 +3 = 6 ( phần)

Cam gồm số trái là:

18 : 6 = 3 (quả)

táo bị cắn dở có số quả là:

3 : 50% = 6 (quả)

Xoài có số quả là:

3 . 3 = 9 (quả)

Đ/S: cam: 3 qu . Apple 6 qu. Xòa 9 qu

tks


*

số quả cam :(frac12)táo.

Bạn đang xem: Có tất cả 18 quả táo cam xoài số quả cam bằng 1/2 số quả táo

Số trái xoài vội 3 lần cam có nghĩa là xoài :(frac31)cam.

(Leftrightarrow)Coi số cam là một phần thì số táo khuyết là 2 phần và số xoài là 3 phần.

tổng thể phần = nhau là :

(1+2+3=6left(ph ight))

Số quả cam là :

(18:6 imes1=3left(quả ight))

Số quả táo apple là :

(18:6 imes2=6left(quả ight))

Số trái xoài là :

(18-left(3+6 ight)=9left(quả ight))

Đáp số : cam : 3 trái cam

táo apple : 6 trái táo

xoài : 9 trái xoài.


Bài giải

Ta tất cả sơ vật chỉ tổng số trái táo, trái cam và quả xoài như sau :

Số trái cam : !_____!

Số quả táo bị cắn : !_____!_____!

Số trái xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ trang bị vẽ trên, ta thấy tổng thể phần cân nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số trái cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( trái )

Số quả táo bị cắn có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( quả )

Đáp số : Số cam có : 3 quả.

Số táo bị cắn dở có : 6 quả.

Xem thêm: #1 : Cách Chơi Left 4 Dead 2 Online Multiplayer Full Crack Pc

Số xoài có : 9 quả.


trong rổ có một số quả cam và táo khuyết . Biết số quả cam it hơm số trái táon là 3quả .số quả cam bằng 50% số quả táo khuyết .hỏi có bao nhiêu quả cam ,bao nhiêu trái táo


Có tất cả 18 quả táo bị cắn dở , cam và xoài . Số trái cam bằng 1/2 số quả táo . Số trái xoài vội 3 lần số quả cam . Tính số trái táo


Có toàn bộ 18 trái táo, cam và xoài. Số quả cam bằng một nửa số quả táo. Số trái xoài vội 3 lần số trái cam. Tính số trái táo.


Có tất cả 18 quảtáo, cam cùng xoài. Số trái cam bằng 50% số quả táo. Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam. Tính số trái táo.


Có toàn bộ 18 trái táo, cam, xoài. Số quả cam bằng một nửa số quả táo. Số trái xoài gấp 3 lần số quả cam . Tính số quả táo?


Có toàn bộ 18 quả táo bị cắn , cam cùng xoài . Số quả cam = một nửa số quả apple . Số trái xoài gấp 3 lần số quả cam. Tính số quả táo bị cắn dở ?


Có toàn bộ 18 quả táo, cam với xoài. Số trái cam bằng 50% số trái táo. Số quả xoài vội 3 lần số trái cam. Tính số quả táo. Cấp tốc mk tick cho nha ~.~


Có toàn bộ có 18 quả hãng apple , cam và xoài . Số trái cam bằng 50% số quả apple . Số quả xoàigấp 3 lần số quả cam . Tính số quả táo bị cắn .


Có toàn bộ 18 trái táo, cam, xoài. Số quả cam bàng một nửa số trái táo. Số quả xoài vội vàng 3 lần số quả cam. Tính số trái táo.


có toàn bộ 18 quả táo bị cắn dở , cam , xoài . Số trái cam bằng 1/2 số quả tao . Số quả xoài gấp 3 lần . Tính số quả hãng apple ?