BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐÓNG BAO NHIÊU


*
Mục lục bài viết

1. Đối với những người lao cồn Việt Nam

Người áp dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21%

10.5%

Tổng cộng 31.5%

2. Đối với người lao động nước ngoài

Người áp dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

-

3%

0%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

Như vậy , mức đóng góp nêu trên ko áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức, fan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan lại của Đảng, nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được hưởng lương từ túi tiền nhà nước, những đối tượng người sử dụng này đóng BHXH theo nấc sau:

Người thực hiện lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

LƯU Ý: Cũng theo nghị quyết 68//NQ-CP thì sẽ có những đối tượng người sử dụng được tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí với tử tuất 06 tháng nếu đầy đủ điều kiện, tức là nếu đóng đã đóng theo mức nêu trên, còn đủ điều kiện thì làm cho hồ sơ để được tạm ngưng (Xem cụ thể Tại đây).

Căn cứ pháp lý:

- dụng cụ An toàn, vệ sinh lao đụng 2015;

- nguyên tắc BHXH 2014;

- Luật việc làm 2013;